Διδασκαλία με χρήση διαδραστικού πίνακα αφής


Στα πλαίσια του μαθήματος, τόσο εμείς όσο και οι μαθητές μας θα κάνουν χρήση διαδραστικού πίνακα αφής. Έτσι, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, χρησιμοποιούν με ορθολογικό τρόπο διάφορα υπολογιστικά φύλλα εργασίας, στα οποία γράφουν διαδραστικά, αναγνωρίζουν γράμματα και αριθμούς με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

 

 

 

Στίβος και άλλες αθλητικές δραστηριότητες

Teddy

Πρόκειται για κινητικές δραστηριότητες εκγύμνασης με βάση τον στίβο και κύριο συστατικό τους το παιχνίδι. Τα παιδιά εξοικειώνονται με το σώμα τους και αναπύσσουν δεξιότητες σταθεροποίησης και χειρισμού αντικειμένων. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν να τηρούν κανόνες, να λειτουργούν σαν ομάδα και να ενστερνίζονται τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

 

 

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Teddy

Η υιοθέτηση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ξεκινά με την επαφή των παιδιών με τη φύση, η οποία πραγματοποιείται αφενός μεν διαδραστικά, με πλούσιο εικονογραφημένο υλικό και αφετέρου πραγματικά, με φύτευση λουλουδιών από τα ίδια τα παιδιά στον κήπο του σχολείου μας.

 

 

 

Γλώσσα


Επιχειρείται η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών: η κατανόηση και η παραγωγή του προφορικού λόγου στις μικρότερες ηλικίες και του γραπτού λόγου στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στόχος είναι τα παιδιά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, αλλά και να ανακαλύψουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας.

 

 

 

Μαθηματικά


Τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τους αριθμούς και με απλές πράξεις, μέσα από βιωματικές και διαδραστικές ασκήσεις. Ακόμη, εισάγονται σταδιακά σε χωροχρονικές και γεωμερικές έννοιες.

 

 

 

Φυσικές επιστήμες


Οι μαθητές, μέσω της παρατήρησης, του πειράματος και της αναζήτησης κατανοούν τα φαινόμενα του φυσικού μας περιβάλλοντος, όπως η βύθιση- πλεύση, ο μαγνητικές ιδιότητες, η δημιουργία σκιάς, οι πλανήτες κ.ά.

 

 

 

Μουσικoκινητική αγωγή


Από την ηλικία αυτή, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική και την κίνηση, μέσω οπτικοακουστικών ερεθισμάτων. Επεξεργάζονται και παράγουν προσωπικές μουσικές και κινητικές συνθέσεις.

 

 

 

Παραδοσιακοί χοροί


Δεδομένου ότι η παράδοση έχει μεγάλη σημασία στη ζωή μας, στο σχολείο μας επιδιώκεται μία πρώτη γνωριμία με τον χορό, τα παιδιά μαθαίνουν βασικά χορευτικά βήματα, πάντοτε με τη δική μας καθοδήγηση.

 

 

 

Θεατρικό παιχνίδι


Είναι ένα μέσο ευαισθητοποίησης των παιδιών στη γενικότερη πολιτιστική τους εκπαίδευση, η οποία επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών. Συνάμα, το παιδί απελευθερώνει τον εαυτό του, αφήνει το σώμα του και το μυαλό του ελεύθερο, μέσα σ'ένα μαγικό πέπλο δημιουργικότητας και φαντασίας.

 

 

 

Εικαστικά


Τα παιδιά πειραματίζονται με τις αναμίξεις των χρωμάτων, με διαφορετικά είδη χαρτιού και μετατρέπουν τα απλά ανακυκλώσιμα υλικά σε έργα τέχνης. Επιπλέον, παρατηρούν διάσημους πίνακες ζωγραφικής και άλλα δημιουργήματα τέχνης, τα σχολιάζουν, τα συγκρίνουν και προσπαθούν να φτιάξουν τις προσωπικές τους δημιουργίες.

 

 

 

Αγγλικά


Η μέθοδος διδασκαλίας των αγγλικών είναι διαδραστική και βασίζεται στο παιχνίδι. Περιλαμβάνει γνωριμία με το αγγλικό αλφάβητο και τους αριθμούς, απλές λέξεις και τραγούδια, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα και να λάβουν τα πρώτα τους ερεθίσματα.

 

 

 

Επιμορφωτικές επισκέψεις


Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος διοργανώνουμε επισκέψεις πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Έτσι, οι μικροί μαθητές μαθαίνουν από νωρίς να εκτιμούν την παράδοση, την τέχνη και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται πάντα με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών του σταθμού μας και με την έγκριση των γονέων.