Η φιλοσοφία μας

Teddy

Η φοίτηση στον Παιδικό σταθμό συνιστά έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή του παιδιού σας. Δεδομένου ότι το παιδί αυτονομείται για πρώτη φορά, σκοπός μας είναι να του παρέχουμε φυσιολογική ένταξη στην κοινωνική ζωή και στον κόσμο της μάθησης.

Στο ''Νέκταρ Ζωής'' η μάθηση έρχεται μέσα από το παιχνίδι, τη βιωματική προσέγγιση και τα ποικίλα ερεθίσματα σε ένα χαρούμενο και ασφαλές για τα παιδιά περιβάλλον.

Στόχοι μας είναι να αναπτύξουμε την κοινωνικότητα των παιδιών σας και να αναδείξουμε τη μοναδικότητά τους στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που θα παρέχουμε. Τα παιδιά μαθαίνουν με τον πιο ευχάριστο τρόπο να εξοικοιώνονται με τη γλώσσα, τα μαθηματικά, το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες (χρήση διαδραστικού πίνακα αφής) και την αγγλική γλώσσα.

Παράλληλα, εκφράζονται μέσα από αμέτρητες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εικαστικά, θέατρο, μουσική, χορό και παιδική λογοτεχνία. Το πνεύμα των παιδιών καλλιεργείται με δραστηριότητες εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ενώ το σώμα τους με καθημερινή γυμναστική προσαρμοσμένη στις ηλικίες τους.

Τέλος, δίνουμε έμφαση στη μετάδοση των αξιών εκείνων που θα δώσουν στο κάθε παιδί τις βάσεις για μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Προτεραιότητα του Πρότυπου Παιδικού Σταθμού ''Νέκταρ Ζωής'' είναι να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα των δικών σας παιδιών.

 

 

 

Εγγραφές

Teddy

Οι εγγραφές στο '' Νέκταρ Ζωής'' πραγματοποιούνται μετά την προσκόμιση από τους γονείς των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  • Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας- εμβολίων του παιδιού.
  • Βεβαίωση παιδιάτρου ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Παιδικού Σταθμού.
  • Συμπλήρωση και υπογραφή αίτησης εγγραφής.