Το σχολείο μας λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 7.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bottom